Co u nas śpiewa?

W pobliskiej olszynce nad Biebrzą tuż opodal domku w wiosennych miesiącach odbywają się fantastyczne koncerty ptaków – oto ich śpiewacy:

Kwiecień:

Kos

Drozd

Kwiczoł

Rudzik

Maj, czerwiec:

Słowik szary

Słowik podróżniczek

Wilga

Pokrzewka ogrodowa

Pierwiosnek

Piecuszek

Piecuszek – naukowa nazwa Phylloscopus – pochodzi od greckich słów phyllon- liść i skopos – obserwator, szpieg. Piecuszki w Europie są pospolitymi mieszkańcami wszelkich liściastych zadrzewień. Przyloty w kwietniu i maju, odloty w sierpniu i wrześniu. Zimuje na całym  obszarze Afryki na południe od Sahary. Na terenie Polski gatunek ten jest objęty ścisłą ochroną gatunkową.

Script logo