Ochrona danych osobowych

INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 

BIEBRZAŃSKA ZAGRODA dokona wszelkich starań, aby dane gości przetwarzane były z zachowaniem najwyższych standardów bezpieczeństwa zgodnie z Rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27kwietnia 2016r./Dz.Urz. UE I.119 z 04-05-2016 zwanym dalej RODO.

Informujemy, że:

Administratorem Państwa danych osobowych jest Magdalena i Krzysztof Arciuch, Dolistowo Stare 60, 19-124 Jaświły.

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą celem:

a/ rezerwacja domku Piwcuszek - Art. 6 ust 1 lit a RODO – zgoda osoby której dane dotyczą

b/ obsługa składanych zapytań przychodzących elektronicznie Art. 6 ust 1 lit a RODO – zgoda osoby której dotyczą

c/ zapewnienie bezpieczeństwa osób znajdujących się w Piecuszku poprzez zbieranie numeru telefonu osoby korzystającej z usług agroturystycznych - Art. 6 ust 1 lit f RODO

Odbiorcami danych osobowych mogą być:

a/ podmioty uprawnione do uzyskiwania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

Dane osobowe będą przechowywane:

a/ dotyczące składanych zapytań – 30 dni od zakończenia korespondencji

b/ dotyczących składanych rezerwacji – 12 miesięcy od daty rezerwacji

c/ numery telefonów, dane osoby towarzyszącej – do 30 dni.

Posiada Pan/i/ prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo przenoszenia.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować:

a/ odmową realizacji usług agroturystycznych

b/ odmową rezerwacji – w przypadku rezerwacji Piecuszka

Script logo